Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Op 2 juli 2019 is tijdens de 22ste diplomatieke sessie van de Haagse Conferentie de 2019 HCCH Judgments Convention (Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters) aangenomen. Met dit verdrag, dat materieel van toepassing is op buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, wordt beoogd meer eenheid en zekerheid te creëren tussen verdragsluitende Staten over de wijze waarop vermogensrechtelijke vonnissen worden erkend en tenuitvoergelegd. Alle Staten kunnen toetreden tot het Verdrag (art. 24). Uruguay heeft als eerste land het Verdrag ondertekend (2 juli 2019).

Meer informatie over het Verdrag is te vinden op de website van de HCCH:
https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=687;
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137.