Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Op 29 Mei 2020 vond de finale van de PAX Moot 2020 plaats met als winnende team de University of Cologne. PAX Moot is een internationale Moot Court competitie waaraan studenten van universiteiten uit verschillende landen in teams deelnemen. De studententeams pleiten op basis van een casus over de internationaal privaatrechtelijke vraagstukken die daarin voor komen. Dit jaar ging de casus over o.a. litispendentie met derdelanden, erkenning en tenuitvoerlegging van bewarende maatregelen en de vraag naar het toepasselijk recht op een vordering uit onrechtmatige daad. Zie hier voor de feiten van de leuk bedachte casus.

In verband met de coronacrisis werd de finale dit jaar online georganiseerd, met de Universiteit Antwerpen als ‘host’ en het verliep vlekkeloos. In de verschillende ‘online rooms’ bepleitten de studententeams op enthousiaste wijze hun casus ten overstaan van een kamer van drie IPR-specialisten afkomstig uit verschillende landen.

De medewerkers van het Internationaal Juridisch Instituut hebben dit jaar, evenals vorig jaar, meegewerkt aan de PAX Moot 2020. Lisette Frohn was betrokken bij het lezen van de casus die centraal stond in het geding en was een van de vier beoordelaars in de schriftelijke ronde. Fieke van Overbeeke en David Althoff namen zitting in de kamers van IPR-specialisten tijdens de eerste mondelinge ronde.

PAX Moot maakt deel uit van het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksproject Judgtrust, waarbij ook het Internationaal Juridisch Instituut betrokken is als projectpartner. Het project richt zich op het in kaart brengen van ‘best practices’ en het verschaffen van richtsnoeren voor de interpretatie en toepassing van de Brussel I bis verordening. Het project loopt van 2018 t/m 2020.