Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Vanaf maandag 1 augustus 2022 is de Brussel IIter-verordening, EU Verordening nr. 2019/1111, van toepassing op gerechtelijke procedures die op of na die datum worden ingesteld, en authentieke akten en overeenkomsten die na die datum zijn verleden of geregistreerd. De Brussel IIter-verordening regelt de internationale bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Tevens bevat het bepalingen over internationale kinderontvoering.

De Brussel IIter-verordening is de opvolger van de wel bekende Brussel IIbis-verordening. Wat betreft de bevoegdheid in echtscheidingszaken, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk, wijkt de Brussel IIter-verordening niet af van de Brussel IIbis-verordening. De hoofdregel van de bevoegdheidsregeling inzake ouderlijke verantwoordelijkheid is ook gelijk gebleven. De prorogatie van rechtsmacht is waar het gaat om ouderlijke verantwoordelijkheid in de nieuwe Brussel IIter-verordening wel nader uitgewerkt en er is een nieuwe bepaling betreffende incidentele vorderingen. Belangrijk in de nieuwe Brussel IIter-verordening is het recht van het kind om daadwerkelijk te kunnen worden gehoord door de rechter, zodat de zienswijze van het kind ook kan worden meegenomen.

Wat de erkenningsregeling van echtscheidingsbeslissingen betreft zijn er in de Brussel IIter-verordening vrijwel geen wijzigingen doorgevoerd, hoewel de opbouw van de regeling is veranderd. Wel zijn er wijzigingen in de erkenning en tenuitvoerlegging van authentieke akten, geregistreerde overeenkomsten in huwelijkszaken en beslissingen betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid. Het exequatur is volledig afgeschaft. Dit is een belangrijke wijziging voor beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de Brussel IIbis-verordening. Maar let op, beslissingen uit andere lidstaten gewezen voor 1 augustus 2022, die ná 1 augustus voor erkenning en tenuitvoerlegging worden voorgelegd kunnen nog wel onder de Brussel IIbis-verordening vallen.

Over het onderwerp kinderontvoering bevat de Brussel IIter-verordening regels ter aanvulling van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. De regels daarover zien op de terugkeerprocedure.

Voor meer informatie over de nieuwe Brussel IIter-verordening kunt u contact opnemen met onze expert personen- en familierecht Lisette Frohn. Lisette Frohn heeft meermaals gepubliceerd over deze verordening in respectievelijk het NIPR (2020/3) en het FJR (2019/4). In deze publicaties vindt u een uitgebreide beschrijving van de wijzigingen die met de nieuwe Brussel IIter-verordening zijn doorgevoerd.