Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Vandaag zijn de op nauwere samenwerking op het gebied van het familierecht gebaseerde Europese IPR-Verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht (i) en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (ii) van toepassing geworden.

Voor het internationale huwelijksvermogensrecht betekent dit onder meer een aanpassing van de bekende conflictenkalender IPR Huwelijksvermogensrecht.

Verder is van belang dat de huwelijksbetrekkingen tussen echtgenoten niet langer meer onder Boek 10 BW vallen maar onder het materiële toepassingsgebied van de HuwverVo. Let op de overgangsbepalingen! Zie het themanummer van het WPNR 7216 (2018) “Nieuw IPR-relatievermogensrecht” met daarin een bijdrage van Lisette Frohn over artikel 26 van de Huwelijksvermogensrechtsverordening (de objectieve verwijzingsregel).