Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Het IJI heeft samen met het Asser Instituut (Project Leader) en de Universiteiten van Utrecht, Gent respectievelijk Valencia, deelgenomen aan een onderzoek over de toepassing van de Brussel II-bis Verordening. Titel van het onderzoek: “Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEU”.

Het beoogde doel van het onderzoek is gericht op het bijdragen aan een meer consistente en doelmatiger toepassing van de verordening. In de Guide for Application zijn de resultaten van het onderzoek, waarbij rechtspraak van het Hof van Justitie EUR, van de rechters van de lidstaten alsmede literatuur in kaart zijn gebracht, opgenomen. Suggesties om een consistente toepassing van de verordening te bevorderen, zijn te vinden in de Recommendations. In de Table of Cases is de rechtspraak van het Hof van Justitie EU toegankelijk gemaakt.

De output is te vinden op de website van het Asser Instituut: http://www.asser.nl/