Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Kinderontvoering van Rwandese kinderen vanuit Nederland naar België? Is de in Nederland wonende vader van de kinderen belast met het gezag? Toepasselijkheid van Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.

Op basis van het door de man ter zitting overgelegde rapport van het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) van 16 maart 2017, trekt de rechtbank de conclusie dat uit de geraadpleegde literatuur kan worden afgeleid dat de man medio 2016 het gezag had over de kinderen, waarbij bovendien geldt dat indien sprake is van geboorte staande huwelijk naar het recht van Rwanda beide ouders het gezag hebben.

ECLI:NL:RBLIM:2017:2921

Rechtbank Limburg 29 maart 2017