Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Op 13 december 2018 verdedigde CEO en legal counsel Fieke van Overbeeke met succes haar proefschrift aan de Universiteit Antwerpen met als titel ‘sociale concurrentie en conflictenrecht in het Europees wegtransport’. Het proefschrift bevat een kritische analyse van het conflictenrecht, met name artikel 8 en 9 Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn, ten aanzien van de hoog mobiele werkzaamheden in het wegtransport.

Eén van de conclusies is dat de conflictregels, met name die uit de Detacheringsrichtlijn, niet goed zijn toegesneden op de sector en er speciale conflictregels moeten komen. In 2020 is er daadwerkelijk een nieuwe Detacheringsrichtlijn voor het wegtransport aangenomen, hetgeen sinds februari 2022 van toepassing is in de EU.

Het proefschrift is relevant voor wie op zoek is naar een diepgaand naslagwerk inzake de liberalisering van de Europese wegtransportsector, de geschiedenis en toepassing van artikelen 8 en 9 Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn in de context van arbeid in het (weg)transport.

Voor vragen over de grensoverschrijdende toepassing van arbeidsvoorwaarden, zoals (minimum)lonen, in het (weg)transport, kunt u contact opnemen met Fieke van Overbeeke.