Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Europese Erfrechtverordening

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in Nederland van toepassing geworden. De Erfrechtverordening geldt verder in alle lidstaten, uitgezonderd Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Op Europees niveau zijn hiermee de ipr-regels inzake het erfrecht geüniformeerd. De verordening kent een breed bereik en bevat regels inzake bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en van authentieke akten en introduceert de Europese verklaring van erfrecht. Met dit document zal een erfgenaam (legataris, executeur-testamentair) in een grensoverschrijdende nalatenschap eenvoudig zijn belang kunnen aantonen.

In de notitie “Nieuw Europees IPR-erfrecht”(FJR 2015, pp. 162-166) schetst Lisette Frohn de hoofdlijnen van de Erfrechtverordening, met de nadruk op het toepasselijke recht.

Voor vragen over de verordening kunt u contact met haar opnemen: l.frohn@iji.nl

Download

Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 12, 2015