Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Nieuwe publicatie over internationaal draagmoederschap

Het IJI fungeert als een kenniscentrum en werkt daarbij samen met verschillende gerenommeerde instituten, zoals het Institut Suisse de Droit Comparé en het T.M.C. Asser Instituut. Sinds 2012 is het IJI gehuisvest in hetzelfde gebouw als het Asser Instituut teneinde deze samenwerking te verstevigen. Het Asser Instituut vierde in 2105 zijn 50-jarig bestaan met verschillende symposia, de introductie van de Annual TMC Asser Lecture, en met de publicatie van een feestbundel. Deze bundel “Fundamental Rights in International and European Law – Public and Private Law Perspectives” bevat bijdragen van de Asser onderzoeksstaf en van bevriende collega’s van andere instituten.

Richard Blauwhoff en Lisette Frohn hebben aan deze bundel bijgedragen in het onderdeel internationaal privaatrecht met een artikel over internationaal commercieel draagmoederschap, onder de titel “International Commercial Surrogacy Arrangements: The Interests of the Child as a Concern of Both Human Rights and Private International Law.” In deze bijdrage wordt onderzocht aan welke voorwaarden een ipr-instrument inzake internationaal commercieel draagmoederschap zou moeten voldoen. Vanuit de invalshoek van de rechten van de mens, is gekeken naar de rechten van zowel het kind, de draagmoeder als de wensouders. Vanwege het veelal grensoverschrijdend karakter van draagmoederschap kunnen vragen opkomen over het toepasselijke recht op afstamming, gezag, en afspraken tussen draagmoeder en wensouders, evenals vragen over erkenning van elders tot stand gekomen familierechtelijke betrekkingen door draagmoederschap. De bijdrage toont aan dat bij het gevoelige onderwerp van het commercieel draagmoederschap de mensenrechten doorwerken op de benadering vanuit het ipr.

Het artikel kan hier worden bekeken….

With permission of T.M.C. Asser Instituut, from Fundamental Rights in International and European Law, Edited by Paulussen, Lazíc, Takács, Van Rompuy. The Hague: Asser Press, 2016. ISBN: 9789462650862. Distributed by Springer: www.springer.com

Download

Vaardigheden

Gepubliceerd op

januari 12, 2016