Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Tijdschrift familie en jeugdrecht: special IPR en buitenlands familierecht

Recent is verschenen de FJR Special IPR en buitenlands familierecht (2015, nr. 12). Het editorial (Lisette Frohn, redactielid FJR) belicht recente ontwikkelingen rondom het huwelijk. Zo wordt aandacht gegeven aan de op 5 december 2015 in werking getreden Wet tegengaan huwelijksdwang en aan de initiatiefnota “Wereldwijd je zelf kunnen zijn” en de daarmee verband houdende motie Dijkstra, inzake het openstellen van het burgerlijk huwelijk in Nederland voor bruidsparen zonder de Nederlandse nationaliteit of woonplaats in Nederland. Inmiddels heeft de Staatscommissie IPR hierover een advies uitgebracht aan de minister van Veiligheid & Justitie. De Special bevat bijdragen inzake het procesrecht in het kader van de Europese Erfrechtverordening (prof.mr. A.L.G.A. Stille),de internationale bevoegdheid bij verdeling van het huwelijksvermogen (mr. F. Ibili), een annotatie ( dr. T. Kruger) bij het Bradbrooke-arrest (HvJ 9 januari 2015), en het literatuuroverzicht internationaal familierecht (mr. C.K.T. Drenth en dr. P.M. Kruiniger).

In deze Special zijn verder twee bijdragen opgenomen van medewerkers van het IJI.

Richard Blauwhoff (medewerker FJR) geeft een overzicht van jurisprudentie ( 1 oktober 2014 – 1 oktober 2015) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In een thematische indeling worden uitspraken inzake voortplanting, afstamming en adoptie (I), kinderontvoering, (internationale) omgangsregelingen en ouderlijk gezag (III) beschreven.

Lisette Frohn beschrijft de Nederlandse jurisprudentie ( 1 oktober 2014 – 1 oktober 2015) inzake het IPR/internationaal familierecht, met in het bijzonder aandacht voor de ouderlijke verantwoordelijkheid, alimentatie, afstamming en huwelijksvermogensrecht.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

januari 12, 2016