Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

In deze zaak gaat het om cessie naar het recht van Hong Kong in de muziekindustrie. De vraag daarbij is of de aanspraken op een afgegeven borgtocht rechtsgeldig zijn overgedragen, nu de toestemming van de echtgenote van de ondernemer ontbrak. In het kader van de beoordeling van de vernietigingsgronden van artikel 1:88 BW ligt derhalve de vraag voor of er sprake is van een rechtshandeling in de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap.

‘’Partijen hebben het advies van het Internationaal Juridisch Instituut niet weersproken. De rechtbank ziet geen aanleiding om van het advies af te wijken en tot een ander oordeel te komen. Het advies zal dan ook aan de verdere beoordeling van het geschil ten grondslag worden gelegd. Dat brengt mee dat er in rechte vanuit wordt gegaan dat, in de verhouding tussen de cedent en cessionaris, de vordering uit hoofde van de leningsovereenkomsten alsmede de aanspraken op de door de ondernemer afgegeven borgtocht rechtsgeldig zijn overgedragen.’’ (r.o. 2.7 geparafraseerd)

Klik op de link hieronder voor de gehele uitspraak:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:1753