Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Stichting IJI is een pilotproject gestart voor toevoegingsgerechtigde personen. Ingeval van eenvoudige casus bieden wij het zogeheten ‘basisadvies’ aan. Net zoals bij een ‘regulier advies’ zullen de werkzaamheden van het instituut bestaan uit onderzoek naar de relevante wetsbepalingen, rechtspraak en literatuur. Vervolgens schrijven wij een deskundig advies op maat dat eenvoudig toepasbaar is op uw praktische casus.

Het verschil tussen een basisadvies en een regulier advies is dat wij bij de beantwoording van de vragen slechts in algemene zin het juridische kader aangeven, zonder in detail te treden over elk mogelijk relevant juridische aspect.

Een basisadvies zal nooit meer kosten dan €385,- ex BTW. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bezien of een basisadvies geschikt zou kunnen zijn voor uw te behandelen internationale zaak.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.