Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Na een intensieve voorbereiding is het nu zo ver: de tekst van de herschikking van Brussel IIbis is vastgesteld. Onder de naam “Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)” is de tekst gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU van 2 juli 2019, L 178/1. De verordening is van toepassing met ingang van 1 augustus 2022.

Een van de voornaamste doelstellingen van de herschikking is het verbeteren van de bescherming van kinderen wanneer grensoverschrijdende problemen zich voordoen betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid, onder meer in verband met gezag, omgangsrechten en kinderontvoering.