Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Man, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, ziet dat zoekmachine Bing in Nederland allerlei zoekresultaten geeft op zijn naam waarin gevoelige persoonsgegevens staan vermeld. Daarop daagt de man Microsoft (beheerder van Bing) voor het Nederlandse gerecht met het verzoek tot verwijdering van de zoekresultaten, o.a. op grond van de AVG. Microsoft is echter gevestigd in Ierland. De IPR vraag dringt zich op: kan de Nederlandse rechter wel internationale bevoegdheid aannemen?

Op grond van artikel 7 lid 2 Brussel Ibis zou de Nederlandse rechter bevoegdheid kunnen aannemen indien de man aantoont dat het centrum van zijn belangen in Nederland ligt. De man slaagt hier echter niet in, o.a. nu hij enkel gesteld heeft een aantal zakelijke activiteiten in Nederland te hebben zonder verdere specificatie.

Artikel 79 lid 2 AVG verordening regelt ook een bevoegdheidsgrond ingeval van AVG claims, namelijk dat een procedure tegen een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker kan worden ingesteld bij de gerechten van de lidstaat waar de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een vestiging heeft, of in de lidstaat waar de betrokkene zijn of haar gewone verblijfplaats heeft. Ook dit helpt de man niet.

De rechtbank verklaart zich aldus onbevoegd. De zaak is overigens eveneens interessant voor wie de precieze verhouding wil weten tussen de bevoegdheidsgronden in de Brussel Ibis en AVG verordeningen.

Zie Rb. Amsterdam 15 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3670.