Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Geschiedenis

Het Internationaal Juridisch Instituut werd ruim 100 jaar geleden opgericht, toen nog onder de naam Institut Intermédiaire International. Het instituut was vanaf de oprichting in 1918 een op de praktijk gerichte instelling. In de beginperiode voorzag het instituut in informatie over problemen die samenhingen met de internationale handel. Later werden ook vragen op andere terreinen behandeld. Daarnaast gaf het instituut een driemaandelijks tijdschrift uit, onder de naam Bulletin de l’Institut intermédiare international. Hierin werd internationaal recht en buitenlands materieel recht nader verklaard. Ook was een Bureau international de traductions juridiques aan het Internationaal Juridisch Instituut verbonden. Deze vertaalactiviteiten werden gestaakt bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog is het IJI zich steeds meer gaan concentreren op de juridische adviespraktijk. De rapporten bestonden aanvankelijk hoofdzakelijk uit opgaven van literatuur en rechtspraak; sinds enkele decennia worden uitgebreide gedocumenteerde juridische adviezen gegeven. Daarnaast is het IJI uitgegroeid tot een kenniscentrum, waarbij de kennis van de medewerkers en de uitgebreide documentatie wordt verspreid door middel van cursussen, seminars en publicaties.

Korte film over de geschiedenis en het honderd jarige bestaan van het IJI

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Op 19 januari 2018 bestond het IJI 100 jaar. Ter viering daarvan organiseerde het IJI op 9 november 2018 een congres met als thema de toepassing van buitenlands recht. In het kader van dit eeuwfeest is een boek* uitgegeven over de geschiedenis van het IJI dat inzicht geeft in zijn werkzaamheden, van oprichting tot heden, en in de visie van het instituut voor de toekomst.

*U kunt het boek: Een geschenk aan de wereld, door Erika Prins, uitgegeven door T.M.C. Asser Press, tegen een bijdrage van 20,- euro, bestellen door een e-mail te sturen naar: info@iji.nl.

Benieuwd naar onze diensten?