Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Deskundig advies

De deskundige adviezen van het IJI zijn erop gericht dat u internationale dossiers net zo doelmatig kunt behandelen als uw andere dossiers. Dit betekent dat u een advies ontvangt met een wetenschappelijk analyse naar wet, rechtspraak en literatuur en waarin uw vragen gemotiveerd worden beantwoord. Afhankelijk van uw wensen kan dit een uitvoerig gedocumenteerd advies zijn of een lichtere variant. Onze werkzaamheden omvatten daarnaast, indien u dit wenst, een telefonische toelichting op het advies (bijv. door middel van conference calls).

Werkwijze

Via ons slimme kennissysteem, externe databanken en brede internationale netwerk van correspondenten, kunnen wij kostenefficiënt en snel een rapport voor u schrijven waarin het ipr en buitenlands recht op uw concrete casus duidelijk wordt uitgelegd.

Lees meer over onze werkwijze.

 

Martijn Polak – Vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI

Terwijl u aan uw andere zaken werkt, schrijven wij binnen twee weken een deskundig advies dat u direct ondersteunt bij de doelmatige behandeling van uw internationale dossier. De adviezen zijn compact geschreven en de gestelde rechtsvragen worden to the point beantwoord.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Procedure adviesaanvraag

  1. Dien een adviesaanvraag bij ons in en beschrijf de feiten van de casus en de rechtsvragen.
  2. Geef ons twee dagen de tijd om een vrijblijvende kostenopgave te maken.
  3. Bespreek de kostenopgave met uw teamvoorzitter of cliënt en laat het ons weten als we aan de slag kunnen.
  4. Binnen uiterlijk twee weken ontvangt u een deskundig rapport op maat.
  5. Pas het rapport eenvoudig toe op uw concrete casus, bijvoorbeeld ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel of standpunt.

Goed om te weten

Schets een zo volledig mogelijk beeld
Verstrek bij de adviesaanvraag graag al zo veel mogelijk feitelijke gegevens, mogelijk relevante documenten en processtukken. Op deze manier kunnen wij een goede inschatting maken voor de kostenopgave en kunnen wij u snel helpen.

 

Talen
Schriftelijke stukken in het Frans, Duits, Engels en Spaans kunnen in de oorspronkelijke taal aan het IJI worden voorgelegd. Bij stukken in een andere taal is meestal een vertaling vereist. Op verzoek kan het IJI zorgen voor vertaling van de rapporten of andere stukken in een door u gewenste taal.

Geheimhouding
Het IJI en haar medewerkers zijn ten aanzien van alle informatie en gegevens die wij in het kader van de uitvoering van onze diensten ontvangen, tot strikte geheimhouding gehouden.

 

Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

Voorbeeld voor rechters

U heeft als rechter binnen het eigen ambtshalve onderzoek van art. 10:2 BW de mogelijkheid advies in te winnen bij het IJI. De kosten van dit advies zullen worden bekostigd door het budget van uw rechtbank.

U kunt ook de weg van art. 194 Rv bewandelen en het IJI officieel aanstellen als deskundige. Hierbij kunnen de kosten ten laste van ofwel ’s Rijks kas ofwel de partijen komen. Hieronder vindt u formuleringen die u kunt gebruiken in uw vonnis indien u besluit het IJI als deskundige in te schakelen.

Martijn Polak – Vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI

De beoordeling
verzoekt het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) te Den Haag om antwoord te geven op de volgende vragen (onder voorbehoud van een conveniërende begroting):

 

De kosten
verzoekt het IJI om binnen 2 weken na heden een begroting van haar kosten en de voor haar onderzoek benodigde tijd te sturen aan de rechter die dit vonnis wijst, bepaalt dat het IJI de begroting als goedgekeurd mag beschouwen, indien zij 2 weken nadien geen andersluidende reactie van de rechtbank heeft ontvangen, verzoekt het IJI om de rechter die dit vonnis wijst, tijdig op de hoogte te stellen van een dreigende overschrijding van de begroting, bepaalt dat de kosten van het onderzoek van het IJI ten laste komen van de rechtbank, verzoekt het IJI om bij haar definitieve rapport een factuur te voegen met een specificatie van haar werkzaamheden (het aantal uren, het uurtarief en de overige kosten),

De werkwijze
bepaalt dat het IJI bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, bepaalt dat het IJI een concept van het rapport aan partijen zal toezenden en hen in de gelegenheid zal stellen om opmerkingen over het concept te maken, verzoekt het IJI om haar definitieve rapport aan de griffier te sturen, bepaalt dat uit dit definitieve rapport moet blijken of aan partijen de gelegenheid is geboden om verzoeken te doen en opmerkingen te maken, terwijl in het rapport tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige verzoeken en opmerkingen, en verzoekt het IJI om in het rapport te reageren op de opmerkingen van partijen,

 

Overige beslissingen
draagt de griffier op een afschrift van dit vonnis toe te sturen aan het IJI, draagt [partij] op om een kopie van het complete procesdossier toe te sturen aan het IJI, draagt de griffier op na ontvangst van het definitieve rapport : – een afschrift daarvan aan partijen toe te sturen, – de zaak op een termijn van 4 weken weer op de rol te plaatsen voor het nemen van een conclusie na rapport aan de zijde van [partij] en om partijen daarvan bericht te doen, houdt iedere verdere beslissing aan.

Benieuwd naar onze diensten?