Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Cursus internationaal privaatrecht

Juristen die te maken krijgen met een internationaal dossier met IPR-aspecten wijzen vaak op het ‘juridische mijnenveld’ dat daarmee gepaard gaat, waarbij een fout zo is gemaakt met onnodige schade voor de betrokken partijen als gevolg. Twee belangrijke oorzaken hiervan zijn: 1. De complexe IPR-regelgeving; 2. De constante ontwikkelingen op dat gebied, met name op het gebied van de rechtspraak (Hof van Justitie EU).

Het IJI biedt daarom cursussen internationaal privaatrecht aan om het juridische kader ten aanzien van het IPR op toegankelijke wijze aan u te presenteren, zodat u internationale dossiers doelmatig kunt behandelen. De cursussen internationaal privaatrecht zijn praktisch van aard, waarbij theorie en praktijk elkaar continue afwisselen. U zult ook ruimte krijgen uw concrete internationale casus te bespreken met de experts die aanwezig zijn op de cursus internationaal privaatrecht. Na de cursus zult u een helder en actueel overzicht hebben van de ipr-regelgeving, hetgeen u veel tijd zal besparen bij de behandeling van internationale dossiers.

Ontvang actuele en deskundige IPR kennis op locatie
Krijg live coaching
Verkrijg zekerheid over de juiste toepassing van het recht

Geïnteresseerd in ons cursusaanbod?

Cursus internationaal privaatrecht per beroepsgroep

Onze cursussen internationaal privaatrecht zijn telkens toegespitst op een specifieke beroepsgroep. Hierdoor komen wij tegemoet aan de specifieke informatiebehoefte van deze groep. Wij hebben modules voor:

  • Rechters
  • Advocaten
  • Notarissen
  • Bedrijfsjuristen

In beginsel geven wij dus geen zelfstandige cursussen aan studenten. Wel worden IJI experts regelmatig uitgenodigd door universiteiten in Nederland om college te geven over het internationaal privaatrecht.

Inhoud van de cursus internationaal privaatrecht

De cursus internationaal privaatrecht valt onder te verdelen in drie grote groepen:

 

Binnen deze rechtsgebieden focussen wij op:

Binnen elke cursus internationaal privaatrecht wordt sterk gefocust op recente ontwikkelingen op het gebied van de wet en rechtspraak, zowel op EU als nationaal niveau.

De insteek van de cursus internationaal privaatrecht is gebaseerd op de praktijk. Het IJI kan hierbij de eigen praktijkervaring inzetten om bepaalde problemen, en daarbij behorende oplossingen, die spelen in de praktijk te behandelen. Aan het eind van elke cursus is ruimte voor een Q&A, waarin u uw (praktijk)vragen aan het IJI kunt voorleggen.

Aan het eind van de cursus heeft de cursist een diepgaand begrip en overzicht van de belangrijkste ipr-regelgeving en is de cursist op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Duur en plaats van de cursus internationaal privaatrecht

De cursus internationaal privaatrecht duurt minimaal twee uur en vindt meestal plaats op de locatie van de instelling of het bedrijf. Wij komen dus naar u toe. Ook is het mogelijk een cursus te organiseren bij het IJI zelf in Den Haag. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het geven van online cursussen.

U kunt het tijdstip van de cursus zelf bepalen door ons aan te geven welk uur van de dag u het beste uitkomt. Het is gebruikelijk onze cursus internationaal privaatrecht tijdens de lunch te plannen.

Indien u behoefte heeft aan een meer diepgaande cursus voor uw instelling of bedrijf, dan kunt u met ons contact opnemen en maken wij voor u een cursus op maat. U kunt hierbij denken aan één-, twee- of driedaagse cursussen.

In 2019 hield het IJI een lunch&lurn op advocatenkantoor Meesters aan de Maas, mét cameraploeg. Juridisch inhoudelijk ging het o.a. over de gevolgen van de Brexit op de ipr-regels.

Tarieven van de cursus internationaal privaatrecht

Het tarief van de cursus internationaal privaatrecht op het gebied van het internationale familie- en erfrecht voor twee uur bedraagt €979,- exclusief BTW. Voor het internationale vermogensrecht gelden hogere tarieven, neem hiervoor contact met ons op.

IJI cliënten ontvangen een korting op de tarieven van 20%. U bent een IJI cliënt indien u in de afgelopen vijf jaar een opdracht tot adviesverlening aan ons heeft verstrekt.

Wij hebben aangepaste tarieven voor eenmanszaken met niet meer dan 3 personeelsleden. Bel of e-mail ons voor meer informatie.

PO punten voor advocaten

De cursus internationaal privaatrecht is geschikt voor advocaten om PO punten te verkrijgen. De vuistregel is dat één lesuur één PO punt oplevert. U krijgt hiervoor een certificaat.

Geïnteresseerd?