Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Publicaties

Publicaties

 

U vindt op deze pagina de publicaties van de medewerkers van het IJI van de periode 2021 tot en met 2023.

Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1 oktober 2020 t/m 30 september 2021)

Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1 oktober 2020 t/m 30 september 2021)

In dit artikel geven auteurs Lisette Frohn, David Althoff en Richard Blauwhoff een weergave van de EHRM mensenrechten rechtspraak over de periode 1 oktober 2022 – 30 september 2023.
Ben jij mijn vader? Of toch niet? Erkenning in Nederland van afstammingsbanden uit Engeland & Wales

Ben jij mijn vader? Of toch niet? Erkenning in Nederland van afstammingsbanden uit Engeland & Wales

In deze bijdrage gaan auteurs Anouk Mullenders en Ian Sumner in op de vraag hoe de Nederlandse rechtspraktijk dient om te gaan met in Engeland opgestelde geboorteaktes, met name als het kind buiten het huwelijk is geboren.
Cooperation obligations and practices in the enforcement of EU rules on International Road Transport in the EU (submitted to ELA)

Cooperation obligations and practices in the enforcement of EU rules on International Road Transport in the EU (submitted to ELA)

In dit rapport worden de samenwerkingsbepalingen en -praktijken ten aanzien van de handhaving en controle van de EU wegtransportregels onder de loep genomen en er worden aanbevelingen gedaan aan de ELA.
Kroniek IPR/internationaal familierecht

Kroniek IPR/internationaal familierecht

In dit artikel geeft Lisette Frohn een weergave van de IPR rechtspraak in Nederland over de periode 1 oktober 2022 – 1 oktober 2023.
Van Brussel IIbis naar Brussel IIter. Toelichting en enkele aandachtspunten

Van Brussel IIbis naar Brussel IIter. Toelichting en enkele aandachtspunten

Auteurs Lisette Frohn en Ian Sumner bespreken het onderwerp van de nieuwe verordening Brussel IIter in een drieluik.
Over open eindes en nauwere banden: een nieuw hoofdstuk in de Van den Bosch/ Silo-Tank-saga

Over open eindes en nauwere banden: een nieuw hoofdstuk in de Van den Bosch/ Silo-Tank-saga

In deze korte bijdrage besteden auteurs Fieke van Overbeeke en Aukje van Hoek aandacht aan het meest recente arrest van de Nederlandse Hoge Raad in de slepende rechtszaak over de arbeidsvoorwaarden van Hongaarse vrachtwagenchauffeurs die internationale transporten uitvoeren voor een Nederlands logistiek bedrijf, terwijl ze officieel in dienst zijn van een Hongaars zusterbedrijf van het Nederlandse bedrijf.
Van pionier tot autoriteit: special ter afscheid van Lisette Frohn van FJR en het IJI

Van pionier tot autoriteit: special ter afscheid van Lisette Frohn van FJR en het IJI

Dit FJR-nummer staat in het teken van de pensionering van Lisette Frohn. Dat is een dubbel afscheid. Na lange tijd werkzaam te zijn geweest bij de Stichting Internationaal Juridisch Instituut (IJI) in Den Haag, neemt Lisette afscheid van haar rol als Senior Legal Counsel.
Kroniek IPR/internationaal familierecht

Kroniek IPR/internationaal familierecht

In dit artikel geeft Lisette Frohn een weergave van de IPR rechtspraak in Nederland over de periode 1 oktober 2021 – 1 oktober 2022.
Taken van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden volgens de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter

Taken van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden volgens de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter

De EU-verordening Brussel II-bis is herzien om de belangen van kinderen beter te beschermen. In dit artikel bespreken auteurs Augustuszoon, Yazdani-Ijsselmuiden en Maas in hoeverre de taken van de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden hierdoor worden beïnvloed.
Conflictenrecht en arbeid in het Europees wegtransport – verder en verder weg van het Savigniaanse verwijzingsmodel

Conflictenrecht en arbeid in het Europees wegtransport – verder en verder weg van het Savigniaanse verwijzingsmodel

De bescherming van werknemers bij grensoverschrijdende mobiliteit is al lange tijd een controversieel onderwerp binnen de EU. In deze bijdrage richten auteurs Fieke van Overbeeke en Aukje van Hoek zich op recente ontwikkelingen aangezien deze van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden van werknemers in het internationale wegvervoer in de EU/EER.
Tekst & Commentaar Personen- en familierecht (IPR en mensenrechten)

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht (IPR en mensenrechten)

In Tekst & Commentaar heeft auteur Lisette Frohn bijdragen geschreven ten aanzien van de IPR aspecten van onder andere: het huwelijk (Boek 10 BW, afd. 2 relevante bepalingen), het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 (met B.E. Reinhartz) en meer...
Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1 oktober 2021 t/m 30 september 2022)

Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1 oktober 2021 t/m 30 september 2022)

In dit artikel geven auteurs Lisette Frohn, David Althoff en Richard Blauwhoff een weergave van de EHRM mensenrechten rechtspraak over de periode 1 oktober 2021 – 30 september 2022.
Noot Van den Bosch C-815/18, Europese rechtspraak in kort bestek

Noot Van den Bosch C-815/18, Europese rechtspraak in kort bestek

Het Hof van Justitie heeft in het arrest Van den Bosch de Detacheringsrichtlijn uitgelegd in het kader van het EU wegtransport. In deze noot bespreekt auteur Fieke van Overbeeke de belangrijkste aspecten van dit arrest.
Nederlands internationaal personen- en familierecht (R&P nr. PFR3)

Nederlands internationaal personen- en familierecht (R&P nr. PFR3)

In hoofdstuk 9 beschrijft auteur Lisette Frohn het juridische IPR kader rond het geregistreerd partnerschap met internationale raakvlakken.
Protection vulnerable adults: where do we stand?

Protection vulnerable adults: where do we stand?

In dit artikel geven auteurs Lisette Frohn en Ian Sumner een samenvatting van de stand van zaken rond de volwassenenbeschermingsbepalingen in het IPR.
Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1 oktober 2020 t/m 30 september 2021)

Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens (1 oktober 2020 t/m 30 september 2021)

In dit artikel geven auteurs Lisette Frohn, David Althoff en Richard Blauwhoff een weergave van de EHRM mensenrechten rechtspraak over de periode 1 oktober 2020 – 30 september 2021.
Informed Choices in Cross-Border Enforcement – European Enforcement Order

Informed Choices in Cross-Border Enforcement – European Enforcement Order

In de bijdrage in dit boek beschrijft auteur Fieke van Overbeeke de stand van zaken rond de Europese executoriale titel en de verschillende bijbehorende knelpunten.
Informed Choices in Cross-Border Enforcement – Belgium

Informed Choices in Cross-Border Enforcement – Belgium

In de bijdrage in dit boek beschrijft auteur Fieke van Overbeeke de stand van zaken in België ten aanzien van de praktische toepassing van de vier Europese verordeningen: betalingsbevel, geringe vordering, Europese executoriale titel, Europees bankbeslag.
Het nieuwe juridische kader voor de toepasselijke arbeids- en socialezekerheidsregels in het internationale wegtransport

Het nieuwe juridische kader voor de toepasselijke arbeids- en socialezekerheidsregels in het internationale wegtransport

In dit artikel bespreekt auteur Fieke van Overbeeke het juridische kader rond zowel het arbeidsrecht als het sociale zekerheidsrecht voor mobiele chauffeurs in het EU wegtransport.
Toepassing van de Detacheringsrichtlijn in theorie, maar hoe moet dat in de praktijk?: Zaak C-815/18, FNV/Van den Bosch

Toepassing van de Detacheringsrichtlijn in theorie, maar hoe moet dat in de praktijk?: Zaak C-815/18, FNV/Van den Bosch

In dit artikel bespreekt auteur Fieke van Overbeeke het juridische kader van de Detacheringsrichtlijn en de praktische knelpunten van de toepassing ervan.
Kroniek IPR/internationaal familierecht

Kroniek IPR/internationaal familierecht

In dit artikel geeft Lisette Frohn een weergave van de IPR rechtspraak in Nederland over de periode 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021.
Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

In dit artikel bespreken auteurs Fieke van Overbeeke en Amber Zwanenburg deze twee zaken en analyseren wij meer in het algemeen de legitimiteit van de kostenbesparende bedrijfsmodellen in het wegtransport binnen het nieuwe kader dat het Hof van Justitie met deze arresten heeft gecreëerd.
Nieuwe EU-detacheringsregels voor arbeidsvoorwaarden in het wegtransport

Nieuwe EU-detacheringsregels voor arbeidsvoorwaarden in het wegtransport

In dit artikel beschrijft auteur Fieke van Overbeeke het nieuwe EU juridische kader inzake detachering in het Europees wegtransport.
Kroniek IPR/internationaal familierecht

Kroniek IPR/internationaal familierecht

In dit artikel geeft Lisette Frohn een weergave van de IPR rechtspraak in Nederland over de periode 1 oktober 2019 – 1 oktober 2020.
Position paper on the European Enforcement Order (public consultation EU)

Position paper on the European Enforcement Order (public consultation EU)

Samen met andere auteurs bespreekt auteur Fieke van Overbeeke in de position paper de stand van zaken rond de EET Verordening en de verschillende knelpunten in de praktijk.

Benieuwd naar onze diensten?