Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Over ons

Het IJI is een kenniscentrum voor internationaal privaatrecht en buitenlands recht. Al meer dan honderd jaar adviseert het IJI de juridische rechtspraktijk op dit gebied.

Onze cliënten bestaan met name uit de rechterlijke macht, advocaten, mediators, notarissen en bedrijfsjuristen. Gelet op onze gedegen en diepgaande kennis, gedurende vele jaren opgebouwd en vastgelegd in een eigen slim kennissysteem, onze goed toegeruste (digitale) bibliotheek en ons brede internationale netwerk van juridische experts kunnen wij onze cliënten op kostenefficiënte en snelle wijze ondersteunen. De bevindingen van het IJI worden, naargelang de zaak dit vraagt, weergegeven in een gedocumenteerd adviesrapport of in een korter advies.

De missie van het IJI

Het is onze missie om bij te dragen aan de oplossing van geschillen tussen burgers en bedrijven in internationale rechtsverhoudingen. Waarom? Omdat elke rechtsbehoevende dezelfde behandeling verdient, ongeacht de achtergrond, en de wereld op deze manier een iets betere plek wordt.

Hoe? Het is ons doel om het internationaal privaatrecht en buitenlands recht toegankelijk te maken door het bieden van onafhankelijke adviezen en voorlichting aan de rechtspraktijk. Dit komt tot uiting in 1) advisering; 2) onderzoek en 3) onderwijs. Wij investeren bijvoorbeeld een deel van de inkomsten uit onze advisering in onderzoek en onderwijs. De focus van onderzoek en onderwijs ligt altijd op praktische oplossingen voor knelpunten die spelen bij de toepassing van de ipr-regels en het buitenlands recht in de Nederlandse rechtspraktijk.

Martijn Polak – Vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI

Martijn Polak over het idealisme van het IJI

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Visie van het IJI

Als gevolg van verdergaande globalisering worden burgers en bedrijven geconfronteerd met complexere internationale juridische vraagstukken. Het IJI beoogt in deze context zekerheid te bieden door wetenschappelijke en praktisch makkelijk inzetbare adviezen te leveren.

Het IJI is onafhankelijk en adviseert over de stand van het geldende recht. Vanuit deze kernwaarde bedienen wij al meer dan honderd jaar zowel de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat en het bedrijfsleven.

Het IJI is in nauw contact met de wetenschap. Hierdoor blijft het IJI ook toezien op de vereiste kwaliteit van onze interne knowhow en medewerkers.

In samenwerking met het Asser Instituut en universiteiten leveren wij een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, veelal gefinancierd door de Europese Unie, en onderwijs op het gebied van het internationaal privaatrecht en meer algemeen de toepassing van buitenlands recht.

Het IJI realiseert een kostenefficiënte dienstverlening door o.a. de slimme opslag van knowhow die gedurende vele decennia is opgebouwd; met één druk op de knop hebben wij overzicht van de juridisch relevante bronnen die van toepassing kunnen zijn op de voorliggende concrete zaak. Daarnaast bouwen wij voortdurend aan een netwerk van correspondenten, zodat de benodigde kennis snel gedeeld en toegepast kan worden.

Het IJI staat in voor een snelle dienstverlening op maat aan haar opdrachtgevers. Het IJI wil daartoe rechtstreeks en snel met de opdrachtgevers communiceren om verwachtingen over en weer duidelijk in kaart te brengen. In het verlengde hiervan wil het IJI laagdrempelige dienstverlening bieden. Meer weten? Bel 070 22 108 60 of mail naar info@iji.nl.

Benieuwd naar onze diensten?