Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Over ons

Het IJI is een kenniscentrum voor internationaal privaatrecht en buitenlands recht. Al meer dan honderd jaar adviseert het IJI de juridische rechtspraktijk op dit gebied.

Onze cliënten bestaan met name uit de rechterlijke macht, advocaten, mediators, notarissen en bedrijfsjuristen. Gelet op onze gedegen en diepgaande kennis, gedurende vele jaren opgebouwd en vastgelegd in een eigen slim kennissysteem, onze goed toegeruste (digitale) bibliotheek en ons brede internationale netwerk van juridische experts kunnen wij onze cliënten op kostenefficiënte en snelle wijze ondersteunen. De bevindingen van het IJI worden, naargelang de zaak dit vraagt, weergegeven in een gedocumenteerd adviesrapport of in een korter advies.

De missie van het IJI

Het is onze missie om bij te dragen aan de oplossing van geschillen tussen burgers en bedrijven in internationale rechtsverhoudingen. Waarom? Omdat elke rechtsbehoevende dezelfde behandeling verdient, ongeacht de achtergrond, en de wereld op deze manier een iets betere plek wordt.

Hoe? Het is ons doel om het internationaal privaatrecht en buitenlands recht toegankelijk te maken door het bieden van onafhankelijke adviezen en voorlichting aan de rechtspraktijk. Dit komt tot uiting in 1) advisering; 2) onderzoek en 3) onderwijs. Wij investeren bijvoorbeeld een deel van de inkomsten uit onze advisering in onderzoek en onderwijs. De focus van onderzoek en onderwijs ligt altijd op praktische oplossingen voor knelpunten die spelen bij de toepassing van de ipr-regels en het buitenlands recht in de Nederlandse rechtspraktijk.

Martijn Polak – Vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI

Martijn Polak over het idealisme van het IJI

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Visie van het IJI

Als gevolg van verdergaande globalisering worden burgers en bedrijven geconfronteerd met complexere internationale juridische vraagstukken. Het IJI beoogt in deze context zekerheid te bieden door wetenschappelijke en praktisch makkelijk inzetbare adviezen te leveren.

Het IJI is onafhankelijk en adviseert over de stand van het geldende recht. Vanuit deze kernwaarde bedienen wij al meer dan honderd jaar zowel de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat en het bedrijfsleven.

Het IJI is in nauw contact met de wetenschap. Hierdoor blijft het IJI ook toezien op de vereiste kwaliteit van onze interne knowhow en medewerkers.

In samenwerking met het Asser Instituut en universiteiten leveren wij een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, veelal gefinancierd door de Europese Unie, en onderwijs op het gebied van het internationaal privaatrecht en meer algemeen de toepassing van buitenlands recht.

Het IJI realiseert een kostenefficiënte dienstverlening door o.a. de slimme opslag van knowhow die gedurende vele decennia is opgebouwd; met één druk op de knop hebben wij overzicht van de juridisch relevante bronnen die van toepassing kunnen zijn op de voorliggende concrete zaak. Daarnaast bouwen wij voortdurend aan een netwerk van correspondenten, zodat de benodigde kennis snel gedeeld en toegepast kan worden.

Het IJI staat in voor een snelle dienstverlening op maat aan haar opdrachtgevers. Het IJI wil daartoe rechtstreeks en snel met de opdrachtgevers communiceren om verwachtingen over en weer duidelijk in kaart te brengen. In het verlengde hiervan wil het IJI laagdrempelige dienstverlening bieden. Hiervan vormt de begin 2020 gelanceerde helpdesk een voorbeeld.

Benieuwd naar onze diensten?