Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Expertise ipr en buitenlands recht

Vanaf de oprichting van het IJI in 1918 leggen wij ons exclusief toe op het internationaal privaatrecht en het buitenlands recht; en dit zowel op het gebied van het internationale personen- en familierecht, het internationale erfrecht en het internationale vermogensrecht.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht is een juridisch mijnenveld. De complexiteit van deze regelgeving wordt vaak onderschat en vormt daarmee een bekend struikelblok in de rechtspraktijk. Wilt u geen misstap maken of heeft u behoefte aan een wetenschappelijke bevestiging over de toepassing van het internationaal privaatrecht of het buitenlandse recht? Dien dan hier een adviesaanvraag in en ontvang binnen twee dagen een vrijblijvende kostenopgave met plan van aanpak.

Het internationaal privaatrecht bestaat uit drie deelonderwerpen:

  • de internationaal bevoegde rechter; bv. is de Nederlandse rechter bevoegd een echtscheiding uit te spreken tussen partijen die in Duitsland zijn gehuwd maar in Nederland woonachtig zijn?
  • het toepasselijke recht (of: conflictenrecht); bv. welk recht is van toepassing op een in het buitenland gepleegde onrechtmatige daad? Dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van het geschil, betekent immers niet dat ook het Nederlandse recht van toepassing is op de casus (!).
  • de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en (authentieke) akten; bv. moet een in Peru tot stand gekomen adoptiebeslissing in Nederland erkend worden indien de familie hier komt wonen?

Maak kennis met David Althoff – onze specialist op het gebied van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke beslissingen.

Tot de algemene leerstukken van het internationaal privaatrecht behoren o.a.:

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Buitenlands recht

Iura novit curia, oftewel: de rechter wordt geacht het recht te kennen en dit geldt ook ten opzichte van het buitenlands recht. Sterker nog: het buitenlands recht moet ambtshalve worden toegepast (art. 10:2 BW). Indien de ipr-regels inzake het toepasselijk recht een buitenlands rechtsstelsel aanwijzen, moet dit rechtsstelsel dus in kaart worden gebracht. Dit is een hele zoektocht en in dat kader heeft het IJI in de honderd jaar van haar bestaan talloze vragen gekregen uit de Nederlandse rechtspraktijk.

Martijn Polak, vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI over de complexiteit van de toepassing van het buitenlandse recht in Nederland

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Benieuwd naar onze diensten?