Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Expertise ipr en buitenlands recht

Vanaf de oprichting van het IJI in 1918 leggen wij ons exclusief toe op het internationaal privaatrecht en het buitenlands recht; en dit zowel op het gebied van het internationale personen- en familierecht, het internationale erfrecht en het internationale vermogensrecht.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht is een juridisch mijnenveld. De complexiteit van deze regelgeving wordt vaak onderschat en vormt daarmee een bekend struikelblok in de rechtspraktijk. Wilt u geen misstap maken of heeft u behoefte aan een wetenschappelijke bevestiging over de toepassing van het internationaal privaatrecht of het buitenlandse recht? Dien dan hier een adviesaanvraag in en ontvang binnen twee dagen een vrijblijvende kostenopgave met plan van aanpak.

Het internationaal privaatrecht bestaat uit drie deelonderwerpen:

  • de internationaal bevoegde rechter; bv. is de Nederlandse rechter bevoegd een echtscheiding uit te spreken tussen partijen die in Duitsland zijn gehuwd maar in Nederland woonachtig zijn?
  • het toepasselijke recht (of: conflictenrecht); bv. welk recht is van toepassing op een in het buitenland gepleegde onrechtmatige daad? Dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van het geschil, betekent immers niet dat ook het Nederlandse recht van toepassing is op de casus (!).
  • de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en (authentieke) akten; bv. moet een in Peru tot stand gekomen adoptiebeslissing in Nederland erkend worden indien de familie hier komt wonen?

Maak kennis met David Althoff – onze specialist op het gebied van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke beslissingen.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Tot de algemene leerstukken van het internationaal privaatrecht behoren o.a.:

Buitenlands recht

Iura novit curia, oftewel: de rechter wordt geacht het recht te kennen en dit geldt ook ten opzichte van het buitenlands recht. Sterker nog: het buitenlands recht moet ambtshalve worden toegepast (art. 10:2 BW). Indien de ipr-regels inzake het toepasselijk recht een buitenlands rechtsstelsel aanwijzen, moet dit rechtsstelsel dus in kaart worden gebracht. Dit is een hele zoektocht en in dat kader heeft het IJI in de honderd jaar van haar bestaan talloze vragen gekregen uit de Nederlandse rechtspraktijk.

Martijn Polak, vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI over de complexiteit van de toepassing van het buitenlandse recht in Nederland

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Benieuwd naar onze diensten?