Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is forum non conveniens?

Forum non conveniens betekent vrij vertaald ‘het ongeschikte forum’. Volgens het leerstuk van forum non conveniens kan de rechter, indien hij internationaal bevoegd is, zich alsnog onbevoegd verklaren omdat hij het ongeschikte forum zou zijn. De ongeschiktheid vloeit voort uit de onvoldoende band tussen het land van het forum en de voorliggende zaak. Het forum non conveniens vormt een algemene uitzondering op het internationale bevoegdheidsrecht. De oorsprong van het leerstuk van forum non conveniens ligt in het Anglo-Amerikaanse recht.

Als algemene uitzondering op het internationale bevoegdheidsrecht dient het leerstuk van forum non conveniens, o.a. met het oog op de rechtszekerheid, met grote terughouding toegepast te worden.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Forum non conveniens en EU-voorbeelden

In de EU is het leerstuk van forum non conveniens niet in alle verordeningen aanwezig. Zo kent de belangrijke Brussel Ibis verordening (EEX verordening) de forum non conveniens-regel niet, hetgeen in de beruchte zaak Owusu door het Hof van Justitie EU werd bevestigd. De regel wordt geacht te rechtsonzeker te zijn. Daarentegen kent de Brussel IIbis verordening wel een forum non conveniens-regel, waarin het belang van het kind voorop staat.

Forum non conveniens en het commune internationale bevoegdheidsrecht

Het leerstuk van forum non conveniens komt niet als algemene uitzondering voor in het huidige Nederlandse commune internationaal bevoegdheidsrecht. Wel kan het leerstuk van forum non conveniens als uitzondering teruggevonden worden in artikel 4 lid 3 sub b Rv.

De tegenhanger van forum non conveniens: forum conveniens

De tegenhanger van het leerstuk van forum non conveniens is het leerstuk van forum conveniens: het geschikte forum. Het leerstuk van forum conveniens bestaat in het Nederlandse commune internationale bevoegdheidsrecht en houdt in dat bij voldoende band tussen Nederland en de zaak, de Nederlandse rechter internationale bevoegdheid kan aannemen ook al bestaat geen andere bevoegdheidsgrond voor de Nederlandse rechter op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het leerstuk van forum conveniens is neergelegd in artikel 3 sub c Rv en geldt alleen voor verzoekschriftprocedures, afgezien van de echtscheiding.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Ontvang onafhankelijk juridisch advies over het leerstuk van forum non conveniens

Het IJI in Den Haag voorziet de juridische rechtspraktijk van onafhankelijk juridisch advies op het gebied van internationaal privaatrecht en buitenlands recht. Heeft u vragen over het leerstuk van forum non conveniens of zou u hierover graag advies willen inwinnen? Vul dan het online formulier in of e-mail naar info@iji.nl. Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons een vrijblijvende kostenopgave. Bij akkoord leveren wij uiterlijk binnen twee weken. De chatbox kunt u benutten bij eenvoudige vragen.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?