Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Personen-, familie- en erfrechtzaken

Reguliere uurtarief €210,- exclusief BTW.

Indien het belang van de zaak meer dan €200.000,- bedraagt, brengen wij een uurtarief van €295,- exclusief BTW in rekening.

Toevoegingstarief basisadvies €325,- exclusief BTW.

Voor toevoegingsgerechtigde personen bieden wij, in het geval van een eenvoudige casus, het zogeheten toevoegingstarief basisadvies aan.

Het verschil tussen een basisadvies en een regulier advies is dat wij bij de beantwoording van de vragen slechts in algemene zin het juridische kader aangeven, zonder in detail te treden over elk mogelijk relevant juridische aspect.

Vermogensrechtzaken

Reguliere uurtarief €295,- exclusief BTW.

Voor spoedzaken geldt er een spoedtarief. Meer weten? Neem contact met ons op: bel naar 070 346 09 74 of mail naar info@iji.nl.

De statuten van het IJI bij de oprichting in 1918

Wist u dat het IJI tot 1979 kosteloos adviezen verstrekte?

Het is immers onze missie om bij te dragen aan de oplossing van geschillen tussen burgers en bedrijven in internationale rechtsverhoudingen. Waarom? Omdat elke casus dezelfde behandeling verdient, ongeacht de achtergrond, en de wereld op deze manier een iets betere plek wordt.

Om onze missie veilig te stellen moest in 1979 het roer om en brengen wij kostendekkende tarieven in rekening voor onze adviezen. De inkomsten die wij daaruit ontvangen investeren wij vandaag de dag in onderzoek en onderwijs, waarbij specifiek wordt gefocust op praktische oplossingen voor knelpunten die spelen bij de toepassing van de ipr-regels en het buitenlands recht in de Nederlandse rechtspraktijk.

Als onze cliënt draagt u dus bij aan deze missie en daarvoor zijn wij u dankbaar! Lees meer over onze missie en visie…

Martijn Polak – Vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI

Martijn Polak over het idealisme van het IJI

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Benieuwd naar onze diensten?