Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Internationaal vermogensrecht

Binnen het internationaal vermogensrecht kan een heel aantal internationaal privaatrechtelijke vragen rijzen, zoals welke rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van het geschil; welk recht van toepassing is, en indien dit buitenlands recht is hoe dit recht er dan uitziet; en onder welke voorwaarden een buitenlands vonnis voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar is.

De regels inzake het internationaal vermogensrecht liggen voor een groot gedeelte in EU-rechtsbronnen. Deze instrumenten hebben voorrang op de nationale bronnen. In een aantal gevallen gelden echter ook de Nederlandse bronnen van Boek 10 BW en Rechtsvordering.

Het internationaal vermogensrecht bestaat uit onder andere:

 • Internationale overeenkomsten
 • Internationale koopovereenkomsten (incl. Weens Koopverdrag)
 • Internationale dienstenovereenkomsten
 • Internationale zakelijke rechten
 • Internationale goederen
 • Internationale franchiseovereenkomsten
 • Internationale distributieovereenkomsten
 • Internationale vervoerovereenkomsten
 • Internationale consumentenovereenkomsten
 • Internationale verzekeringsovereenkomsten
 • Internationale arbeidsovereenkomsten
 • Internationale cessie van vorderingen
 • Internationale onrechtmatige daad
 • Internationale productaansprakelijkheid
 • Internationale oneerlijke concurrentie en beperkingen op de vrije concurrentie
 • Internationale milieudelicten
 • Internationale inbreuk op intellectuele eigendom
 • Internationale collectieve actie bij arbeidsconflicten

Martijn Polak, vice president Hoge Raad en bestuurslid IJI over de complexiteit van de toepassing van het buitenlandse recht in Nederland

 

Het internationaal vermogensrecht vormt binnen het internationaal privaatrecht een aparte rechtstak. Als uitgangspunt gelden de typische internationaal privaatrechtelijke beginselen en uitgangspunten, zoals dat de internationaal bevoegde rechter en het toepasselijk recht een nauwe band moeten hebben met de specifieke casus. Daarnaast wordt bij het internationaal vermogensrecht aan de hand van dezelfde systematiek bepaald welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Zo gelden er algemene en bijzondere internationale bevoegdheidsgronden en geldt de conflictregel als uitgangspunt waarop het toepasselijk recht wordt vastgesteld.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Benieuwd naar onze diensten?