Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Internationaal personen- en familierecht

Binnen het internationaal familierecht kan een heel aantal internationaal privaatrechtelijke vragen rijzen, zoals welke rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van het geschil; welk recht van toepassing is, en indien dit buitenlands recht is hoe dit recht er dan uitziet; en onder welke voorwaarden een buitenlands vonnis voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar is.

 

De regels inzake het internationaal familierecht

De regels inzake het internationaal familierecht liggen voor een groot gedeelte in de Nederlandse bronnen van Boek 10 BW en Rv. In toenemende mate verschijnen er uit de EU ook wetgevingsinstrumenten op het gebied van het internationale familierecht. Deze instrumenten hebben voorrang op de nationale bronnen.

Internationaal privaatrechtelijke beginselen en uitgangspunten

Het internationaal familierecht vormt binnen het internationaal privaatrecht een aparte rechtstak. Als uitgangspunt gelden de typische internationaal privaatrechtelijke beginselen en uitgangspunten, zoals dat de internationaal bevoegde rechter en het toepasselijk recht een nauwe band moeten hebben met de specifieke casus. Daarnaast wordt bij het internationaal familierecht aan de hand van dezelfde systematiek bepaald welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Zo gelden er algemene en bijzondere internationale bevoegdheidsgronden en geldt de conflictregel als uitgangspunt waarop het toepasselijk recht wordt vastgesteld. Wel wordt er in het internationaal familierecht ook relatief veel gebruikgemaakt van speciale beginselen die rekening houden met de familierechtelijke aard van de rechtsvragen. Zo kent het internationaal familierecht het zogenaamde ‘beschermingsbeginsel’ en het ‘begunstigingsbeginsel’. Deze beginselen zien op de bescherming en begunstiging van zwakke partijen, zoals kinderen.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Juridisch advies omtrent internationaal familierecht

Zou u graag juridisch advies willen inwinnen als het gaat om internationaal familierecht? Wij hebben op dit gebied door de jaren heen een sterke praktijk opgebouwd. Mail naar info@iji.nl of vul het online aanvraagformulier in. U ontvangt binnen twee werkdagen een vrijblijvende kostenopgave. Bij akkoord, leveren wij een rapport op maat uiterlijk binnen twee weken. Eenvoudige vragen kunt u stellen via de chatbox.

Benieuwd naar onze diensten?