Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Internationaal personen- en familierecht

Wat is het internationaal familierecht?

Het internationaal familierecht bestaat uit onder andere:

IJI senior legal counsel Lisette Frohn

Binnen het internationaal familierecht kan een heel aantal internationaal privaatrechtelijke vragen rijzen, zoals welke rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van het geschil; welk recht van toepassing is, en indien dit buitenlands recht is hoe dit recht er dan uitziet; en onder welke voorwaarden een buitenlands vonnis voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar is.

 

De regels inzake het internationaal familierecht

De regels inzake het internationaal familierecht liggen voor een groot gedeelte in de Nederlandse bronnen van Boek 10 BW en Rv. In toenemende mate verschijnen er uit de EU ook wetgevingsinstrumenten op het gebied van het internationale familierecht. Deze instrumenten hebben voorrang op de nationale bronnen.

Internationaal privaatrechtelijke beginselen en uitgangspunten

Het internationaal familierecht vormt binnen het internationaal privaatrecht een aparte rechtstak. Als uitgangspunt gelden de typische internationaal privaatrechtelijke beginselen en uitgangspunten, zoals dat de internationaal bevoegde rechter en het toepasselijk recht een nauwe band moeten hebben met de specifieke casus. Daarnaast wordt bij het internationaal familierecht aan de hand van dezelfde systematiek bepaald welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Zo gelden er algemene en bijzondere internationale bevoegdheidsgronden en geldt de conflictregel als uitgangspunt waarop het toepasselijk recht wordt vastgesteld. Wel wordt er in het internationaal familierecht ook relatief veel gebruikgemaakt van speciale beginselen die rekening houden met de familierechtelijke aard van de rechtsvragen. Zo kent het internationaal familierecht het zogenaamde ‘beschermingsbeginsel’ en het ‘begunstigingsbeginsel’. Deze beginselen zien op de bescherming en begunstiging van zwakke partijen, zoals kinderen.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Juridisch advies omtrent internationaal familierecht

Zou u graag juridisch advies willen inwinnen als het gaat om internationaal familierecht? Wij hebben op dit gebied door de jaren heen een sterke praktijk opgebouwd. Mail naar info@iji.nl of vul het online aanvraagformulier in. U ontvangt binnen twee werkdagen een vrijblijvende kostenopgave. Bij akkoord, leveren wij een rapport op maat uiterlijk binnen twee weken. Eenvoudige vragen kunt u stellen via de helpdesk of chatbox.

Benieuwd naar onze diensten?