Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is internationaal huwelijksvermogensrecht?

Het internationaal huwelijksvermogensrecht vormt een belangrijk onderwerp binnen het internationaal privaatrecht. Het internationaal huwelijksvermogensrecht regelt bij een internationaal huwelijk, bijvoorbeeld tussen echtgenoten met een verschillende nationaliteit of bij een gemeenschappelijke huwelijksdomicilie in het buitenland 1) welke rechter internationaal bevoegd is om kennis te nemen van een geschil inzake een huwelijksvermogenskwestie, 2) welk recht daarop vervolgens van toepassing is, 3) en of een buitenlands vonnis dat ziet op een huwelijksvermogenskwestie hier te lande voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komt.

Het internationaal huwelijksvermogensrecht kent een heel aantal mogelijk toepasselijke internationaal privaatrechtelijke instrumenten. In onze praktijk hebben we met al deze instrumenten te maken.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

De belangrijkste regels inzake het internationaal huwelijksvermogensrecht

De belangrijkste regels inzake het internationaal huwelijksvermogensrecht op het gebied van het internationale bevoegdheidsrecht liggen vervat in de Europese Huwelijksvermogensverordening. De belangrijkste regels inzake het internationaal huwelijksvermogensrecht op het gebied van het toepasselijk recht liggen vervat in verschillende instrumenten, namelijk:

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Complexe factoren van het internationaal huwelijksvermogensrecht

Het internationaal huwelijksvermogensrecht wordt in de praktijk als tamelijk complex ervaren en veel van onze cliënten zijn juridische professionals op het gebied van het internationaal huwelijksvermogensrecht. Een aantal redenen waarom het internationaal huwelijksvermogensrecht zo complex is, is:

  • het huwelijk is een duurrelatie;
  • de conflictregels kunnen tussentijds veranderen;
  • de feiten en omstandigheden kunnen tussentijds veranderen;
  • er kan vermogen liggen in meerdere landen;
  • de in het geding zijnde rechtsstelsels, inclusief conflictregels, kunnen verschillen;
  • er speelt vertrouwen en er zijn verwachtingen tussen echtgenoten;
  • er kunnen grote vermogensrechtelijke belangen op het spel staan.

Ook is het vaak zo dat de internationaal privaatrechtelijke regels inzake het toepasselijk recht naar een buitenlands rechtsstelsel verwijzen en dit buitenlands recht in kaart moet worden gebracht. Veel Nederlandse professionals zijn echter onbekend met buitenlands recht, hetgeen de oplossing van de zaak nóg complexer maakt.

Wij bieden ondersteuning

Het IJI in Den Haag is gespecialiseerd in het bieden van deskundig en onafhankelijk advies over zaken wat betreft internationaal privaatrecht, inclusief het internationaal huwelijksvermogensrecht. Via ons slimme kennissysteem en brede internationale netwerk hebben wij op dit gebied al meer dan 240.000 adviezen uitgebracht. Wilt u ook gebruikmaken van onze diensten? Dien dan vrijblijvend uw adviesaanvraag in via de website of e-mail (info@iji.nl). Bij eenvoudige vragen kunt u contact opnemen met de chatbox.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?