Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Internationaal gezag

De term ‘internationale gezag’ ziet op de internationaal privaatrechtelijke vraagstukken rondom de ouderlijke verantwoordelijkheid. Hebben vader en moeder die met hun kind vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen, en waar naar buitenlands recht de moeder eenhoofdig gezag heeft, nu door de verhuizing naar Nederland naar Nederlands recht automatisch gezamenlijk gezag verkregen? Kan een Nederlandse rechter een gezagsmaatregel nemen ten aanzien van een in het buitenland verblijvend kind? Wordt in Nederland een buitenlandse gezagsmaatregel erkend van een kind die in Nederland verblijft? Dit soort vragen worden opgelost door de internationaal privaatrechtelijke regels inzake het internationaal gezag.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Internationaal gezag in de Nederlandse wet

Er komen verschillende rechtsbronnen in beeld die een internationale gezagskwestie kunnen beheersen. Denk aan de Brussel IIter-Verordening (voorheen: de Brussel IIbis-Verordening). Daarnaast geldt in Nederland het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996.

Voor wat betreft de internationale bevoegdheid voor de rechter om kennis te nemen van een verzoek omtrent gezag over een kind geldt het belangrijke uitgangspunt dat de rechter van de gewone verblijfplaats van het kind bevoegd is. Het toepasselijk recht volgt in principe de bevoegde rechter. Qua erkenningsregeling bestaan er veel verschillen in de mogelijk toepasselijke rechtsbronnen.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Internationaal gezag – kinderontvoering

Internationale kinderontvoering is een subcategorie binnen het ruimere begrip van ‘internationaal gezag’. Het betreft hier het in strijd met het gezagsrecht meenemen van een kind naar, of achterhouden van een kind in, het buitenland.

U kunt hierover meer lezen op de speciale pagina die ziet op internationale kinderontvoering.

Expertise IJI – dien een vrijblijvende adviesaanvraag in

Heeft u te maken met een dossier waarin u zich een internationale gezagskwestie speelt? U vraagt zich bijvoorbeeld af of de Nederlandse rechter bevoegd is een gezagsmaatregel te nemen ten opzichte van een kind dat zich in het buitenland bevindt? Onze specialist Coos Maas, met jarenlange werkervaring bij de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheid, ondersteunt u graag door het bieden van snelle en deskundige advisering op maat. Vul het aanvraagformulier in voor een vrijblijvende kostenopgave.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?