Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is de Brussel IIter-verordening?

De Brussel IIter Verordening (voorheen de Brussel IIbis Verordening) regelt op het gebied van ‘echtscheiding’ en ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’ twee deelgebieden van het internationaal privaatrecht: de internationaal bevoegde rechter en de erkenning en tenuitvoerlegging van (buitenlandse) beslissingen (artikel 1). Brussel IIter geldt voor alle EU-lidstaten met uitzondering van Denemarken. Het formele toepassingsgebied van de Brussel IIter Verordening wordt geregeld in artikel 6. 

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Het begrip ‘echtscheiding’ onder de Brussel II-ter Verordening 

Onder ‘echtscheiding’ wordt tevens de scheiding van tafel en bed en nietig verklaring van het huwelijk verstaan en de term ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’ behelst naast het gezag, voogdij en omgang ook internationale kinderbescherming en internationale kinderontvoering.

Inwerkingtreding van de Brussel IIter-Verordening 

De Brussel IIter-Verordening is op 1 augustus 2022 van toepassing geworden en geldt voor alle procedures die in eerste aanleg aanhangig zijn gemaakt, authentieke akten die zijn verleden en overeenkomsten die zijn geregistreerd op of na deze datum (artikel 100). Ook geldt dat de regels betreffende erkenning en tenuitvoerlegging alleen van toepassing zijn op beslissingen waarvan de procedure na 1 augustus 2022 aanhangig is gemaakt.  

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Brengt de Brussel IIter-Verordening wijzigingen mee voor de Nederlandse rechtspraktijk? 

De inwerkingtreding van de Brussel IIter-Verordening heeft voor de Nederlandse rechtspraktijk geen grote veranderingen gebracht, in vergelijking met diens voorganger Brussel IIbis Verordening. Zeker met betrekking tot de regels van internationale bevoegdheid, alsmede de regels van erkenning, blijven de wijzigingen als gevolg van de Brussel IIter-Verordening gering. 

Voor wat betreft het onderwerp ouderlijke verantwoordelijkheid, zijn er wel een aantal belangrijke wijzigingen geweest. Zo is de exequatur onder de Brussel II-ter Verordening voor alle beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid afgeschaft. Onder de Brussel IIbis Verordening gold dit alleen voor beslissingen betreffende omgang en gezag na internationale kinderontvoering. 

Dergelijke beslissingen hebben onder de Brussel IIter-Verordening een status van “geprivilegieerd” gekregen. Bij geprivilegieerde beslissingen (artikel 42) kan in principe niet om de wegering van de erkenning worden verzocht, tenzij de beslissing onverenigbaar is met een latere beslissing inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, die met betrekking tot hetzelfde kind is gegeven (artikel 50 Brussel IIter-Verordening). 

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Wijzigingen internationale kinderontvoering gering 

De wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Brussel II-ter Verordening voor de Nederlandse rechtspraktijk blijven met betrekking tot internationale kinderontvoering gering, ondanks de veranderingen in de tekst van de Brussel IIter-Verordening. Dit komt omdat Nederland model heeft gestaan voor de wijzigingen met betrekking tot internationale kinderontvoering in de Brussel IIter-Verordening. 

Lees hier meer over de herschikking van de Verordening: Herschikking Brussel IIbis – iji. Lees hier specifiek over internationale kinderontvoering.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de nieuwe Brussel IIter-verordening? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?