Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering doet zich voor wanneer een kind (16 jaar of jonger) ongeoorloofd wordt overgebracht naar, of achtergehouden in, een ander land dan waar zijn gewone verblijfplaats is. In het geval van internationale kinderontvoering kunnen ouders op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 een teruggeleidingsverzoek indienen. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag beoogt de onmiddellijke terugkeer te verzekeren van kinderen die slachtoffer zijn geworden van internationale kinderontvoering en stelt de minnelijke schikking (mediation) voorop.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

 Gezagsrecht

Op grond van artikel 3 van het Haags Kinderontvoeringsverdrag is overbrengen of niet doen terugkeren van een kind ongeoorloofd als dit geschiedt in strijd met een gezagsrecht van een ander persoon, een andere instelling of enig ander lichaam. Dit betekent dat in gevallen van internationale kinderontvoering telkens moet worden beoordeeld of er sprake was van éénhoofdig gezag, gezamenlijk gezag of een gezagsbeperkende maatregel. In deze beoordeling maakt het niet uit of dat gezagsrecht tot stand is gekomen door een administratieve of gerechtelijke beslissing of ex lege. Daarnaast stelt artikel 3 als aanvullende eis dat het gezagsrecht daadwerkelijk werd uitgeoefend op het tijdstip van overbrengen of niet doen terugkeren.

Hoofdverblijfplaats kind

Er is geen sprake van internationale kinderontvoering wanneer het geen wijziging in de hoofdverblijfplaats van het kind betreft. De gewone verblijfplaats van het kind is een feitelijk begrip dat ingevuld moet worden door feiten en omstandigheden van het concrete geval. In het geval van internationale kinderontvoering gaat het om de vaststelling van de plaats waarmee het kind onmiddellijk voorafgaand aan zijn overbrenging of achterhouding de nauwste band heeft. Alleen naar die plaats kan in het geval internationale kinderontvoering de teruggeleiding worden verzocht.

Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980

Nederland is een van de vele landen die zich heeft aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 25 oktober 1980. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag heeft een privaatrechtelijk karakter en heeft als doel het voorkomen en tegengaan van internationale kinderontvoering. Naast internationale kinderontvoering behandelt dit verdrag het onderwerp internationale omgang.

Ouders kunnen voor het indienen van een teruggeleidingsverzoek op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag terecht bij de (Nederlandse) Centrale autoriteit (MinJenV) die uitvoering geeft aan het verdrag of bij het Mediation Bureau voor crossborder mediation (Centrum Internationale Kinderontvoering). Procederen op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag kan met betrekking tot internationale kinderontvoering alleen bij de rechtbank in Den Haag.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

IPR-advies van het IJI

Behandelt u als rechter of advocaat een dossier waar (mogelijk) sprake is van internationale kinderontvoering? Met uw Internationaal privaatrecht- (IPR) en andere praktische vragen kunt u terecht bij het IJI. Neem vrijblijvend contact op.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?