Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Noot Van den Bosch C-815/18, Europese rechtspraak in kort bestek

door | aug 18, 2022

Het Hof van Justitie heeft in het arrest Van den Bosch de Detacheringsrichtlijn uitgelegd in het kader van het EU wegtransport. In deze noot bespreekt auteur Fieke van Overbeeke de belangrijkste aspecten van dit arrest.

Publicatie: https://www.rw.be/
Rechtskundig Weekblad 2022, p. 736