Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Carla Smeets

Bestuurslid IJI

Partner SmeetsGijbels

Carla Smeets is één van de meest gerenommeerde Nederlandse familierechtadvocaten en mediators, gespecialiseerd in complexe nationale én internationale scheidings- en erfrechtzaken. Carla bedient hierbij voornamelijk Family Offices en ondernemers. Als trusted advisor van haar cliënten én als specialist in collaborative divorce neemt Carla Smeets de regiefunctie over en ontwikkelt zij doeltreffende strategieën die geen mogelijkheid onbenut laten om tot een voor beide partijen acceptabele schikking te komen.

Carla heeft in 1986 haar studie voltooid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar afstuderen heeft Carla zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hiernaast is zij gedurende langere tijd verbonden geweest aan de vakgroep Private Clients van het gerenommeerde kantoor NautaDutilh. Carla is partner en oprichter van SmeetsGijbels.

Carla is lid en oud-bestuurslid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), lid van de International Academy of Family Lawyers (IAFL), lid van de vereniging van Collaborative Professionals (VvCP) en lid van de International Academy of Collaborative Professionals (IACP). Zij heeft deelgenomen aan diverse wetgevingscommissies. Daarnaast is Carla al vele jaren raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s Hertogenbosch.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Benieuwd naar onze diensten?