Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Robine de Lange – Tegelaar

Bestuurslid IJI

President rechtbank Rotterdam

Sinds 1 januari 2013 is Robine de Lange – Tegelaar president van de rechtbank Rotterdam. Robine is afgestudeerd in 1985 en begon haar loopbaan bij de Raad van State.

In 1989 werd ze raio (rechterlijk ambtenaar in opleiding) bij de rechtbank Den Haag, met een uitstap van twee jaar als plaatsvervangend officier van justitie op St. Maarten.

Ze begon in 1993 als strafrechter bij de rechtbank Rotterdam en maakte vervolgens de overstap terug naar de Haagse rechtbank waar ze in sectoren civiel, familie –en jeugd en straf heeft gewerkt.

Van 2003 tot 2010 was ze voorzitter van de sector familie en jeugd, in welke periode ze eveneens Liaisonrechter voor de Internationale Kinderbescherming was.

In 2010 werd ze voorzitter van de sector strafrecht van de Haagse rechtbank.

Sinds haar overstap in 2012 naar de Rotterdamse rechtbank treedt ze naast haar werk als voorzitter van het gerechtsbestuur op als rechter in strafzaken en familie- en jeugdzaken.

Robine is lid van het Dagelijks Bestuur van de Presidentenvergadering en voorzitter van de landelijke Regiegroep Innovatie van de Rechtspraak.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Benieuwd naar onze diensten?