Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Een Europese procedure voor geringe vorderingen

In een bijzondere daartoe ontworpen eengemaakte Europese procedure kunnen geringe vorderingen in elke lidstaat worden aangevraagd, behalve in Denemarken. Als uitgangspunt zijn de procedures in alle lidstaten identiek en volgen de procedures een bepaalde vaste structuur. Een geringe vordering kan enkel gevraagd worden ten aanzien van vorderingen van onder de € 5.000,-. Het vonnis dat volgt op een Europese procedure voor geringe vorderingen kan in elke lidstaat direct, en dus zonder exequatur, worden tenuitvoergelegd. De geringe vorderingen procedure wordt geregeld door Verordening 861/2007 en Verordening 2015/2421.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

In de considerans van de verordening inzake de Europese procedure voor geringe vorderingen wordt opgemerkt dat de belemmeringen van het verkrijgen van een snelle en goedkope beslissing worden versterkt bij grensoverschrijdende zaken. Daarom is het nodig dat een Europese procedure voor geringe vorderingen wordt ingevoerd. Het doel van een dergelijke Europese procedure moet zijn om de toegang tot de rechter te vergemakkelijken. Omdat de mededinging op de interne markt wordt vervalst door onevenwichtigheden in het functioneren van de procedurele middelen die de schuldeisers in de verschillende lidstaten ter beschikking staan, is EU-wetgeving nodig die voor schuldeisers en schuldenaren in de gehele EU gelijke voorwaarden garandeert.

Welke vorderingen kunnen worden ingediend in de Europese procedure voor geringe vorderingen?

Artikel 2 verordening inzake de Europese procedure voor geringe vorderingen specificeert dat het moet gaan om vorderingen van onder de € 5.000,-, alle rente, kosten en uitgaven niet meegerekend, op het tijdstip dat de zaak wordt ingediend bij de rechter. Het hoeft dus niet te gaan om een geldelijke schuldvordering; zolang de waarde van de vordering maar beneden de € 5.000,- blijft.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Welke rechter is internationaal bevoegd voor een Europese procedure voor geringe vorderingen?

De algemene bevoegdheidsregels van de Brussel Ibis verordening (EEX verordening) zijn van toepassing op de Europese procedure voor geringe vorderingen. Anders dan bij de Europese betalingsbevelprocedure wordt geen uitzondering gemaakt voor consumenten.

Wat zijn de procedureregels van een Europese procedure voor geringe vorderingen?

De regels omtrent de indiening van het verzoek, het verloop van de procedure, kennisgeving en betekening en de termijnen zijn vastgelegd in artikelen 4 tot en met 14 verordening inzake de Europese procedure voor geringe vorderingen. Kortweg komt het erop neer dat na de kennisgeving of betekening van de indiening van het verzoek aan de verweerder, de verweerder 30 dagen de tijd krijgt te reageren. Bij uitzondering is een mondelinge behandeling mogelijk. In principe geeft de rechter na 30 dagen na ontvangst van de noodzakelijke stukken een beslissing.

De beslissing ‘wordt in een andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een uitvoerbaarverklaring nodig is, en zonder dat de mogelijkheid van verzet tegen de erkenning openstaat’ (art. 20 lid 1 verordening inzake de Europese procedure voor geringe vorderingen).

De Europese procedure voor geringe vorderingen en de heroverwegingsmogelijkheid

Voor de Europese procedure voor geringe vorderingen staat een heroverwegingsmogelijkheid open, waaronder onder andere op grond van overmacht en buitengewone omstandigheden buiten de wil van de verweerder, mits de verweerder onverwijld handelt (art. 18 verordening inzake het Europees betalingsbevel).

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Ontvang deskundig en onafhankelijk juridisch advies van experts

Het IJI voorziet de Nederlandse rechtspraktijk sinds 1918 van deskundige en onafhankelijke adviezen op het gebied van internationaal privaatrecht en buitenlands recht. Dankzij onze gedegen kennis, snel inzetbaar via ons slimme kennissysteem, ondersteunen wij onze cliënten op kostenefficiënte en snelle wijze. Geïnteresseerd in onze adviesverlening? Vul dan het adviesformulier in of stuur een e-mail naar info@iji.nl. Binnen een week, uiterlijk twee weken, ontvangt u van ons een ruim onderbouwd rapport op maat. Als u eenvoudige vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen of met ons chatten via de chatbox, zodat wij u direct van dienst kunnen zijn.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?