Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is de Europese verklaring van erfrecht?

De Europese verklaring van erfrecht (ook wel genoemd de Europese erfrechtverklaring) is geïntroduceerd door de Europese erfrechtverordening. De Europese verklaring van erfrecht is een document waarmee wordt beoogd in de EU een ‘snelle, soepele en efficiënte behandeling’ van een grensoverschrijdende nalatenschap mogelijk te maken. De Europese verklaring van erfrecht heeft in alle lidstaten die de Europese erfrechtverordening toepassen dezelfde gevolgen, zonder dat daarvoor een rechterlijke procedure is vereist. Het is dus niet meer nodig om bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen in verschillende Europese landen verschillende procedures te volgen om de noodzakelijke documenten te verkrijgen. Bij de afwikkeling kan worden volstaan met één Europese verklaring van erfrecht. De Europese erfrechtverordening geeft aan wie de Europese verklaring van erfrecht kan aanvragen.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Het document komt niet in de plaats van, maar komt naast de in een lidstaat bestaande documenten met een gelijke strekking. Het is dus een optioneel instrument: de Nederlandse notariële verklaring van erfrecht blijft bestaan, ook voor internationale nalatenschappen.

Wie geeft in Nederland de Europese verklaring van erfrecht af?

Welke autoriteit de Europese verklaring van erfrecht afgeeft, wordt bepaald door de lidstaten. Voor Nederland wordt de Europese erfrechtenverklaring door de notaris afgegeven. De notaris bewaart het origineel van de Europese erfrechtenverklaring en geeft aan de aanvrager een gewaarmerkt afschrift. Een gewaarmerkt afschrift is zes maanden geldig. De einddatum wordt in het gewaarmerkt afschrift opgenomen. Na afloop van deze termijn zal een verlenging van het gewaarmerkt afschrift aangevraagd moeten worden, of zal bij de notaris een nieuw gewaarmerkt afschrift moeten worden aangevraagd.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Wat staat in de Europese verklaring van erfrecht?

Artikel 68 Europese Erfrechtverordening somt op welke gegevens in de Europese verklaring van erfrecht moeten worden opgenomen. Zo moeten bijvoorbeeld gegevens betreffende de erflater, de erfgenamen, het toepasselijke recht op de erfopvolging, het toepasselijke huwelijksvermogensrecht en de datum van afgifte vermeld worden. Verder moet het al dan niet bestaan van een testament worden vermeld. Ook de bevoegdheden van de executeur-testamentair worden opgenomen. Met de Europese verklaring van erfrecht kan worden bewezen wie de erfgenamen zijn en voor welk erfdeel zij gerechtigd zijn in de nalatenschap. Ook de rechten van legatarissen worden op die manier bewezen.

Modelformulieren rond de Europese verklaring van erfrecht

De verordening biedt een modelformulier om de Europese verklaring van erfrecht aan te vragen, evenals een modelformulier voor de Europese verklaring van erfrecht zelf. Een uniform model voor de Europese verklaring van erfrecht is belangrijk om de erkenning van de Europese verklaring van erfrecht binnen de lidstaten te vergemakkelijken.

Legalisatie

Er is geen legalisatie nodig.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Ontvang deskundig advies over uw internationale erfrechtzaak

Het IJI in Den Haag is gespecialiseerd in het bieden van deskundig en onafhankelijk advies over zaken wat betreft internationaal privaatrecht, inclusief internationaal erfrecht. Via ons slimme kennissysteem en brede internationale netwerk hebben wij op dit gebied al meer dan 240.000 adviezen uitgebracht. Wilt u gebruikmaken van onze diensten en vrijblijvend een adviesaanvraag indienen? Mail dan naar info@iji.nl of vul het online formulier in. Of wilt u liever direct even sparren? In dat geval staan wij voor u klaar via de chatbox.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?