Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in
Noot Van den Bosch C-815/18, Europese rechtspraak in kort bestek

Noot Van den Bosch C-815/18, Europese rechtspraak in kort bestek

Noot Van den Bosch C-815/18, Europese rechtspraak in kort bestek Het Hof van Justitie heeft in het arrest Van den Bosch de Detacheringsrichtlijn uitgelegd in het kader van het EU wegtransport. In deze noot bespreekt auteur Fieke van Overbeeke de belangrijkste aspecten...
Protection vulnerable adults: where do we stand?

Protection vulnerable adults: where do we stand?

Protection vulnerable adults: where do we stand? In dit artikel geven auteurs Lisette Frohn en Ian Sumner een samenvatting van de stand van zaken rond de volwassenenbeschermingsbepalingen in het IPR. Publicatie: https://www.nipr-online.eu/NIPR...