Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Het uitsluiten van het Weens Koopverdrag

Partijen kunnen de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitsluiten. Dit kan zowel in de overeenkomst zelf als in de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat dit uitdrukkelijk gebeurt. In de praktijk zien we bijvoorbeeld veel de volgende zin terugkomen: ‘Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten’. Deze formulering voldoet aan de vereisten die aan het uitsluiten van het Weens Koopverdrag worden gesteld.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Partijen kunnen ook een stapje minder ver gaan dan het helemaal uitsluiten van het Weens Koopverdrag; partijen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om af te wijken van bepaalde regelingen. Met de partijautonomie hoog in het vaandel, is het Weens Koopverdrag immers regelend recht en het is dus toegestaan hiervan af te wijken.

Waarom zouden partijen het Weens Koopverdrag willen uitsluiten?

In de praktijk van de grotere bedrijven zien we vaak dat partijen het Weens Koopverdrag uitsluiten. De vraag dringt zich op waarom partijen het Weens Koopverdrag zouden willen uitsluiten. Allereerst is het zo dat partijen vaak niet bekend zijn met de inhoud van het Weens Koopverdrag en dat het Weens Koopverdrag daarom veiligheidshalve uitgesloten wordt. Daarnaast heeft het Weens Koopverdrag in de loop der jaren een tamelijk uiteenlopende uitleg gekregen in de verschillende verdragssluitende staten, hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt. Een ‘redelijke termijn’ van levering wordt in Duitsland bijvoorbeeld anders uitgelegd dan in Nederland. Anders dan bij veel EU-instrumenten, kent het Weens Koopverdrag immers geen overkoepelende rechtsprekende instantie die een uniforme uitleg kan bewaken.

Is het gunstig om het Weens Koopverdrag uit te sluiten?

Voor Nederlandse bedrijven is het niet altijd gunstiger om het Weens Koopverdrag uit te sluiten; het Weens Koopverdrag wordt voor verkopende partijen immers in het algemeen als gunstiger gezien dan het Nederlandse materiële recht. Zo kan de koper de koop onder het Nederlandse recht slechts ontbinden bij een ‘wezenlijke tekortkoming’, hetgeen een strenger vereiste is dan de ontbinding bij ‘iedere tekortkoming’ van het Weens Koopverdrag. Voor bedrijven die aan de verkoopzijde van de overeenkomst staan, kan het dus interessant zijn de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag te overwegen.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Ontvang deskundig en onafhankelijk advies

Als lid van de rechterlijke macht, advocaat, mediator, notaris of bedrijfsjurist kan het belangrijk zijn om een deskundig en onafhankelijk advies te ontvangen over zaken die het internationaal privaatrecht aangaan, waaronder het Weens Koopverdrag. Het IJI heeft jarenlange ervaring opgedaan en kan u hierin snel en kostenefficiënt ondersteunen. U kunt uw adviesaanvraag vrijblijvend indienen via het aanvraagformulier of via e-mail (info@iji.nl). Uiterlijk binnen twee weken ontvangt u van ons een ruim onderbouwd en goed gemotiveerd rapport. Als u eenvoudige vragen heeft, bent u welkom om telefonisch contact met ons op te nemen via 070 22 108 60 of via de chatbox.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?