Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Lisette Frohn

Senior Legal Counsel

l.frohn@iji.nl
070 22 108 63

Lisette Frohn is gespecialiseerd in het internationale personen-, familie- en erfrecht en het daarbij behorende internationale procesrecht. Zij adviseert onder meer in internationale echtscheidingen en echtscheidingsgevolgen (huwelijksvermogensrecht, alimentatie, ouderlijke verantwoordelijkheid), kinderontvoering, afstammingsrecht en erfrecht. Buiten het familierecht adviseert zij ook op het gebied van het internationale contractenrecht en faillissementsrecht.

Zij is redactielid van verschillende juridische tijdschriften en uitgaven. Zij publiceert regelmatig op haar vakgebied. Zij was mede-auteur van het voor de Raad voor de rechtspraak geschreven rapport “Lekenrechters in Europa: Onderzoek naar de deelname van leken aan de civiele en administratieve rechtspraak” en mede-auteur van de op verzoek van het Europees Parlement verrichte studie “A European framework for private international law: current gaps and future perspectives’, Study IP/C/JURI/IC/2012-009.”.

Verder geeft zij cursussen en workshops op het gebied van het internationale familierecht in de meest brede zin.

Lisette is secretaris van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht en is in die hoedanigheid nauw betrokken geweest bij de codificatie van het ipr in Boek 10 BW. Verder is zij lid van de Commissie van Advies voor zaken betreffende de Burgerlijke Stand en Nationaliteit.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Benieuwd naar onze diensten?